Výkopy

{lang: 'cs'}

Základem tohoto cviku je dobrý postoj. Postavte se a lehce pokrčte jedno koleno. Tělo by mělo být zpevněné a ne uvolněné.

Přeneste váhu na pokrčenou nohu, druhou nohu přednožte, noha by měla být mírně pokrčená v koleni. Jakmile se noha dostane do vodorovné polohy, snažte se nohou rychle a se silou vykopnout, následně propněte koleno a patu tlačte vpřed. Nohu vraťte zpět na zem a to samé proveďte s druhou nohou. Tento cvik lze oživit i s použitím výkopů vzad. Opět výchozí pozice je ve stoje s jednou nohou pokrčenou, váhu těla se snažte přenést vpřed. Druhou nohu musíte mírně zanožit do strany a nohu pozvednout do takové výšky, aby mezi nohou na zemi a ve vzduchu byl pravý úhel, zanožená noha musí být v této poloze rovnoběžná se zemí. Opět musíte zanoženou nohu propnout a rychle vykopnout. To samé provedete i s druhou nohou.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply