Meditace

{lang: 'cs'}

Meditace je praktika, při níž se jedinec trénuje mysl a vědomí. Zahrnuje techniky relaxace, budování vnitřní energie, rozvíjí lásku, soucit, odpuštění nebo životní sílu. Hlavním smyslem je soustředění na jeden bod, řešení jednoho problému. Meditace má mnoho významů. Prvním je součástí víry a tradice a druhým je soustředění do vlastního nitra, vyčištění mysli a těla od nejrůznějších nemocí (vysoký krevní tlak, deprese, úzkosti). Může se provádět vsedě nebo v aktivní formě. Budhističtí mniši meditují každý den pro lepší koncentraci a rozvoj jejich mysli. Meditace nám pomáhá pochopit naše emočními stavy – vztek nebo nenávist a učí nás rozvíjet opačné cítění – soucit a lásku. Při meditaci jsou zpravidla zavřené oči a ponoření do vlastního nitra.

Při hlubokém soustředění buddhisté nebo hinduisté recitují určitý sled slabik (mantru) posvátných textů. Význam je daný určitým náboženstvím nebo k podpoře zklidnění mysli. Nejčastěji používanou a začátečníky oblíbenou mantrou je „hamsa“ mantra. Při nádechu vzniká ham a při výdechu sa. Při meditaci je důležité klidné a pohodné prostředí, bez rušivých elementů. Sedíte tiše a klidně. Zavřete oči a vnímejte svůj dech. Do kterých částí dýcháte. Mantru začínáte opakovat nejprve ve své mysli a až poté zapojíte hamsa do dechového cyklu. Pro začátečníky je vhodné meditovat kratší dobu, do 20-ti minut. Naše mysl je zpočátku roztěkaná a nedokáže se soustředit. Zapracujte nejprve na dechu a vyčištění mysli. Sledujte, jak vaše myšlenky přicházejí a odcházejí. Vše, co vám vaše podvědomí ukazuje. Po skončení si dopřejte čas na návrat do reality, pomalu otevřete oči a zlehka se rozhýbejte, než se postavíte na nohy. Pocit relaxace vás bude provázet po zbytek dne a samozřejmě se projeví i na vašem spánku. V práci nebo ve škole budete soustředěnější a budete mít lepší paměť. Povahově se zklidníte a nebudete výbušní. Ti, co pravidelně cvičí, se již po krátké době cítí aktivněji a zvládají více denních aktivit.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply