Pěstování vitální energie Čchi-Kung

{lang: 'cs'}

Jak název napovídá, tak spadá Čchi-Kung mezi čínské cvičení zaměřené na získání životní energie. Jeho cílem je zušlechtění těla, ale také nauka o morálních hodnotách a charakteru. Jedná se o velmi populární techniku, rozšířenou především v Číně, ale také v západních zemích. Učení je spojené také metafyzickým poznáním, rozvojem magie nebo nadpřirozených lidských schopností (telepatií, teleportací, třetím okem). Čchi-Kung má několik různých zaměření. Tvrdý Čchi-Kung je pojatý bojovným způsobem, měkký Čchi-Kung využívá spíše cvičení v klidovém stavu. Cvičební sestava je zaměřena na pravidelné a hluboké dýchání v koordinaci s pomalým a plně prožitým pohybem těla. Čchi-Kung je součástí alternativní medicíny, kde přirozeným způsobem dochází nejprve k odbourání stresu a poté k harmonizaci těla i ducha. Je vhodné pro všechny věkové kategorie, stejně tak jako je vhodný při trvalých bolestech pohybového aparátu, problémy se srdcem nebo cukrovkou.

Trénink tohoto umění spočívá ve spojení dechu, fyzické a mentální stránky naší osobnosti. Cvičení je rozděleno do čtyř typů: dynamického, statického, meditativního tréninku a také cvičení s externími pomůckami.
Dynamický trénink – se skládá z choreografie pomalých a plynulých pohybů. Dbá se na dokonalé prožití a pocitu radosti z pohybu. Součástí jsou také mimické pohyby obličeje podle Pěti zvířat, Bílého jestřába nebo Divoké husy.
Statický trénink – je zaměřen na držení těla v určité pozici po delší dobu. Cílem je navození souhry mezi správným dechem a správným držením těla, které v dnešní době spoustu z nás trápí a už ani neumíme zaujmout pozici, ve které naše tělo nic nebolí.
Meditativní složka zahrnuje práci v představě místa nebo času. Při cvičení se snažíte rozvíjet fantazii a odproštění od reality. Současně se také soustředíte na centrální energii uvnitř vašeho těla, která proudí různými směry.
Při tréninku mohou být používány také pomůcky: bylinky, masáže nebo působení druhé osoby nebo živého organismu. Cvičení proto může probíhat také v párech.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply